This text is replaced by the Flash movie.
Miesta a čas konania Latidens tréningov:


Utorok:   19:00 hod. Štúdio nad predajňou Farby-Laky Pisarčík Námestovo
Štvrtok:   19:00 hod.