This text is replaced by the Flash movie.

Video:

Júnová akcia roku 2013
Prvá akcia roku 2013
Rozlúčka s rokom 2012
Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo
Ranná rozcvička na
seminári 1.
Ranná rozcvička na
seminári 2.
Ranná rozcvička na
seminári 3.
Ranná rozcvička na
seminári 4.
Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo
Biele Vody
Taebo víkend 1
Biele Vody
Taebo víkend 2
Biele Vody
Taebo víkend 3
Biele Vody
Taebo víkend 4
Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo
Biele Vody
Taebo víkend 5
Biele Vody
Taebo víkend 6
Biele Vody
Taebo víkend 7
Biele Vody 2011
Taebo víkend 8
Rasťo Poláčik - Taebo Rasťo Poláčik - Taebo
Dolný Kubín
TaeBo Maraton Show
Strečno
TaeBo Víkend Strečno