This text is replaced by the Flash movie.
Miesta a čas konania TAEBO tréningov:


Pondelok:    19:00 hod.Štúdio nad predajňou Farby-Laky Pisarčík Námestovo
Streda:    19:00 hod.