This text is replaced by the Flash movie.

Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik:

Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik

Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik Taebo inštruktor - Rastislav Poláčik


ORAVA TAEBO MÁNIA SHOW - Dolný Kubín - 3/2013

Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013

Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 3/2013

ORAVA TAEBO MÁNIA SHOW - Dolný Kubín - 12/2012

Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 12/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 12/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 12/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 12/2012

TAEBO VÍKEND - Strečno - 08/2012

Taebo víkend - Strečno - 08/2012 Taebo víkend - Strečno - 08/2012 Taebo víkend - Strečno - 08/2012 Taebo víkend - Strečno - 08/2012

TAEBO VÍKEND - Biele Vody - 06/2012

Taebo víkend Biele Vody 06/2012 Taebo víkend Biele Vody 06/2012 Taebo víkend Biele Vody 06/2012 Taebo víkend Biele Vody 06/2012

ORAVA TAEBO MÁNIA SHOW - Dolný Kubín - 05/2012

Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 05/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 05/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 05/2012 Orava Taebo mánia show - Dolný Kubín - 05/2012

TAEBO ZUMBATÓN - Dolný Kubín - 01/2012

Taebo zumbatón - Dolný Kubín - 01/2012 Taebo zumbatón - Dolný Kubín - 01/2012 Taebo zumbatón - Dolný Kubín - 01/2012 Taebo zumbatón - Dolný Kubín - 01/2012

TAEBO VÍKEND - Biele Vody - 06/2011

Taebo víkend Biele Vody 06/2011 Taebo víkend Biele Vody 06/2011 Taebo víkend Biele Vody 06/2011 Taebo víkend Biele Vody 06/2011

TAEBO MARATÓN - Nižná - 01/2010

Cvičiteľka - Maťka Hlaváčová:

Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010

Cvičiteľ - Ľuboš Hlaváč:

Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010

Cvičiteľ - Rastislav Poláčik:

Taebo maratón s Rastislavom Poláčikom Taebo maratón s Rastislavom Poláčikom Taebo maratón s Rastislavom Poláčikom Taebo maratón s Rastislavom Poláčikom

Cvičiteľ - Ľuboš Hlaváč:

Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010 Taebo maratón - Nižná - 01/2010

Záver maratónu:

Záver maratónu Záver maratónu Záver maratónu Záver maratónu


Strečno:

Strečno Strečno Strečno Strečno

Jahodník:

Jahodník Jahodník Jahodník Jahodník