This text is replaced by the Flash movie.

Ako venovať 2% Vašich daní, nášmu Občianskemu združeniuAk ste sa rozhodli pre tento ušľachtilý skutok, chceme Vám srdečne poďakovať za všetky deti, ktorým vďaka tomu budeme môcť pomôcť a ubezpečiť Vás, že všetky takto získané prostriedky budú medzi deti rozdelené.

Celý proces je veľmi jednoduchý. Stačí, ak si stiahnete a vytlačíte predpripravené tlačivá, (tlačivo 1, tlačivo 2) vpíšete do nich svoje osobné údaje a podpísané ich odovzdáte svojmu zamestnávateľovi.

Ďakujeme.